لیگ های جوانه ها، آینده سازان و کاتای نونهالان دختران جمعه برگزار می شود

هفته سوم لیگ های کاراته جوانه ها و آینده سازان و نیز هفته دوم لیگ کاتای نونهالان دختر روز جمعه دوم آبان ماه در سالن شهید کبکانیان تهران(مرکز آموزش) برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری کاراته نیوز و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، برنامه دیدارهای هفته سوم لیگ جوانه ها به شرح ذیل است:
کاتا/
گروه یک، مرحله اول: هیات کاراته قم- استراحت
هیات کاراته خراسان رضوی- ملارد
جوانه- اوج
مرحله دوم: هیات کاراته خراسان رضوی- استراحت
جوانه- هیات کاراته قم
اوج- ملارد
مرحله سوم: جوانه- استراحت
اوج- هیات کاراته خراسان رضوی
ملارد- هیات کاراته قم

گروه۲، مرحله اول: هیات کاراته گیلان- فولاد خوزستان
هیات کاراته نهاوند- شهرداری اراک
فولاد خوزستان- شهروند قائم شهر
مرحله دوم: هیات کاراته گیلان- شهرداری اراک
فولاد خوزستان- هیات کاراته نهاوند
شهروند قائم شهر- هیات کاراته لرستان
مرحله سوم: شهروند قائم شهر – هیات کاراته گیلان
هیات کاراته لرستان- هیات کاراته نهاوند

کومیته/
گروه یک، مرحله اول: اوج- شهروند قائم شهر
هیات کاراته خراسان رضوی- باشگاه چالاکی
بنیاد خاتم شمالغرب- ملارد
مرحله دوم: هیات کاراته خراسان رضوی- شهروند قائم شهر
بنیاد خاتم شمالغرب- اوج
ملارد- باشگاه چالاکی

گروه۲، مرحله اول: هفته آخر دور رفت
جوانه- هیات کاراته گیلان
هیات کاراته گیلان- ایتوسوکای تهران
شیتوریو اینویی مازندران- هیات کاراته نهاوند
هیات کاراته گیلان- شیتوریو اینویی مازندران
مرحله دوم: هفته اول دور برگشت
هیات کاراته گیلان- استراحت
جوانه-شیتوریو اینویی مازندران
ایتوسوکای تهران- هیات کاراته نهاوند

گروه۳، مرحله اول: معوقه هفته آخر دور رفت
فولاد خوزستان- هیات کاراته قم
مرحله دوم: هفته اول دور برگشت
هیات کاراته لرستان- هیات کاراته قم
فولاد خوزستان- شهرداری اراک
مرحله سوم: هیات کاراته لرستان- شهرداری اراک

برنامه مبارزات لیگ آینده سازان در هفته سوم هم بدین ترتیب است:
مرحله اول-معوقه هفته اول
شهرداری اراک- هف سمنان
هیات کاراه گیلان- شهرداری اراک
مرحله دوم: بنیاد خاتم شمالغرب- هیات کاراته خراسان رضوی
باشگاه چالاکی- شهرداری اراک
مهر البرز- باشگاه صمدی قائم شهر
مرحله سوم: بنیاد خاتم شمالغرب- هف سمنان
باشگاه چالاکی- هیات کاراته گیلان
مهر البرز- هیات کاراته خراسان رضوی
باشگاه صمدی قائم شهر- شهرداری اراک

در هفته دوم لیگ کاتای نونهالان هم مبارزات ذیل انجام می شود:
گروه یک، مرحله اول: ملارد- استراحت
جوانه۲-jska شیراز
هیات خراسان ۲- هیات کاراته گیلان
مرحله دوم:جوانه ۲-استراحت
پارسه- ملارد
خراسان رضوی ۲- jska شیراز
مهران شهرری- اندیشه ۱
اوج۲- هیات کاراته گیلان
مرحله سوم: پارسه- استراحت
خراسان رضوی۲-جوانه۲
مهران شهرری- ملارد
هیات کاراته گیلان- اندیشه۱
مرحله چهارم: هیات کاراته خراسان رضوی۲-استراحت
مهران شهرری- پارسه
jska شیراز- ملارد
اندیشه ۱- اوج ۲

گروه۲، مرحله اول: هیات کاراته گیلان۲-جوانه ۳
جوانه۱-شهرداری باقر شهر
رعدآسا- جوانه۳
مرحله دوم: جوانه ۱-استراحت
هیات کاراته خراسان رضوی۱-شهرداری باقرشهر
اوج ۱-جوانه۳
سفیر اندیشه- هیات کاراته نهاوند
رعدآسا- هیات کاراته گیلان
مرحله سوم: رعدآسا- استراحت
هیات کاراته خراسان رضوی۱-جوانه۱
اوج۱-گیلان۲سفیر اندیشه- شهرداری باقرشهر
هیات کاراته نهاوند- جوانه ۳

اما نتایج بدست آمده این رقابتها در هفته دوم لیگ جوانه ها و آینده سازان و هفته اول لیگ کاتای نونهالان بدین شرح است: 
کاتای نونهالان/
گروه یک: اندیشه(۱) صفر- ۱۰ شوتوکان jska شیراز
شرکت پارسه۳-۷ اوج(۲)
شرکت پارسه صفر- ۱۰ اندیشه ۱ 
مهران شهرری صفر-۱۰ اوج۲
اوج (۲) ۳-۱۰ شوتوکان jska شیراز
گروه۲:جوانه(۱) صفر-۱۰ هیات کاراته نهاوند
رعدآسا صفر- ۱۰ صیف اندیشه(۲)
هیات کاراته خراسان رضوی(۱) ۳- ۷ اوج(۱)
هیات کاراته خراسان رضوی(۱) صفر- ۱۰ هیات کاراته نهاوند
اوج(۱) ۷- ۳ صیف اندیشه

جوانه ها/
کاتا:
گروه یک: ملارد صفر- ۱۰ جوانه
هیات کاراته قم ۳-۷ هیات کاراته خراسان رضوی
ملارد صف- ۱۰ اوج
هیات کاراته خراسان رضوی صفر- ۱۰ جوانه 
هیات کاراته قم صفر- ۱۰ اوج 
گروه۲: شهروند قائم شهر صفر- شهرداری اراک ۱۰
هیات کاراته نهاوند صفر-۱۰ هیات کاراته گیلان 
هیات کاراته نهاوند ۳- ۷ شهروند قائم شهر 
هیات کاراته گیلان ۷-۳ شهرداری اراک
هیات کاراته گیلان ۱۰- صفر هیات کاراته لرستان 

کومیته:
گروه یک: ملارد ۳-۱۲ شهروند قائم شهر 
باشگاه چالاکی ۱۱- ۲ بنیاد خاتم شمالغرب
اوج ۶-۱۶ هیات کاراته خراسان رضوی(امتیاز شماری)
باشگاه چالاکی۶-۳ شهروند قائم شهر(امتیاز شماری)پ
هیات کاراته خراسان رضوی۵-۸ بنیاد خاتم شمالغرب
ملارد۸-۷ اوج(امتیاز شماری)
گروه۲: شیتوریو اینویی مازندران صفر- ۱۵ جوانه 
هیات کاراته نهاوند ۲-۱۱ هیات کاراته گیلان
ایتوسوکای تهران ۲-۱۱ جوانه 
ایتوسوکای تهران ۸-۵ شیتوریو اینویی مازندران 
جوانه ۱۲-۳ هیات کاراته نهاوند
ایتوسوکای تهران ۸- ۵ هیات کاراته نهاوند 
گروه۳: شهرداری اراک ۹-۶ هیات کاراته لرستان
فولاد خوزستان ۱۰-۷ هیات کاراته لرستان 
هیات کاراته قم ۲-۱۱ هیات کاراته لرستان 
شهداری اراک ۱۳- یک هیات کاراته قم
فولاد خوزستان ۲- ۱۱ شهرداری اراک

آینده سازان/
هیات کاراته گیلان ۱۲- ۱۰ مهر البرز
هیات کاراته خراسان رضوی یک- ۲۰ باشگاه صمدی قائم شهر 
بنیاد خاتم شمالغرب ۹- ۱۱ باشگاه چالاکی 
هیات کاراته خراسان رضوی ۴-۱۷ هف سمنان
بنیاد خاتم شمالغرب صفر-۲۲ باشگاه صمدی قائم شهر 
باشگاه چالاکی ۳- ۱۹ مهر البرز 
هیات کاراته گیلان ۷- ۱۴ هف سمنان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا