فردا؛ آغاز لیگ جوانه و آینده سازان دختران

لیگ جوانه و آینده سازان منطقه ۲ دختران چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری کاراته نیوز و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته؛ برنامه دیدارهای هفته اول لیگ جوانه و آینده سازان دختران در منطقه ۲ و در دو بخش کاتا و کومیته بدین ترتیب است:
لیگ جوانه/
کومیته:
صدرای تهران با هیات کاراته اردبیل
ملارد کرج با هیات کاراته زنجان
باشگاه اوج با هیات کاراته البرز
هیات کاراته زنجان با هیات کاراته اردبیل
صدرای تهران با هیات کاراته البرز
ملارد کرج با باشگاه اوج
هیات کاراته تهران با هیات کاراته نهاوند
فردیس کرج با باشگاه جوانه سمنان
هیات کاراته همدان با هیات کاراته قزوین
باشگاه جوانه سمنان با هیات کاراته نهاوند
هیات کاراته تهران با هیات کاراته قزوین
فردیس کرج با هیات کاراته همدان

کاتا:
ملارد کرج با هیات کاراته زنجان
هیات کاراته اربیل با باشگاه کاراته بارانی
باشگاه اوج با هیات کاراته البرز
صدرای تهران با باشگاه کاراته بارانی
ملارد کرج با هیات کاراته البرز
هیات کاراته اردبیل با باشگاه اوج
هیات کاراته تهران با هیات کاراته نهاوند
فردیس کرج با باشگاه جوانه سمنان
هیات کاراته همدان با هیات کاراته قزوین
باشگاه جوانه سمنان با هیات کاراته نهاوند
هیات کاراته تهران با هیات کاراته قزوین
فردیس کرج با هیات کاراته همدان

لیگ آینده سازان/
کاتا و کومیته:
باشگاه کاراته اوج با هیات کاراته البرز
هیات کاراته زنجان با سناتور زنجان
سناتور البرز با هیات کاراته البرز
باشگاه کاراته اوج با هیات کاراته زنجان
هیات کاراته تهران با باشگاه جوانه سمنان
هیات کاراته همدان با باشگاه قربانی البرز
هیا کاراته قزوین با باشگاه قربانی البرز
هیات کاراته تهران با هیات کاراته همدان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا