كدخبر: 20813 بدون دیدگاه

برگزاری لیگ های کاتا خردسالان، نونهالان و جوانه دختران

تاریخ انتشار : 9 مهر 1397 در ساعت: 14:48
برگزاری لیگ های کاتا خردسالان، نونهالان و جوانه دختران

هفته سوم لیگ های کاتا خردسالان، نونهالان و جوانه دختران پنجشنبه 12 مهر ماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار می شود. به گزارش کاراته نیوز و به نقل از سایت فدراسیون کاراته، هفته سوم لیگ کاتا خردسالان با انجام 40 دیدار پیگیری می شود و در لیگ جوانه ها هم 8 مبارزه انجام خواهد […]

هفته سوم لیگ های کاتا خردسالان، نونهالان و جوانه دختران پنجشنبه 12 مهر ماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار می شود.

به گزارش کاراته نیوز و به نقل از سایت فدراسیون کاراته، هفته سوم لیگ کاتا خردسالان با انجام 40 دیدار پیگیری می شود و در لیگ جوانه ها هم 8 مبارزه انجام خواهد شد. ضمن اینکه در لیگ نونهالان 16 تیم به دور بعد صعود کرده اند. درگروه یک تیم های کیا شهرستان قروه – آکادمی نریمان الف – خراسان رضوی(انرژی مثبت) – هیئت کاراته بانه ، در گروه دو تیم های صنایع غذایی اوکادو – باشگاه صمدی – شهر قدس الف – بخش فشافویه، در گروه سه تیم های صبا شیراز – هیئت کاراته استان البرز – آکادمی نریمان ب – ستاره جنوب و در گروه چهار تیم های خراسان رضوی (کشاورز) – شهر قدس ج – شائولین – آکادمی نوری موفق به راهیابی به دور بعد شده اند.

برنامه برگزاری دیدارهای این هفته کاتا خردسالان و جوانه بدین ترتیب است:

کاتا خردسالان/
گروه یک دور برگشت:
مرحله دوم: شوتوکان ski کردستان الف – استراحت
صبا شیرازبا هیئت کاراته خراسان رضوی
شوتوکان شهرری با سبک wjka
مرحله سوم: هیئت کاراته خراسان رضوی – استراحت
شوتوکان ski کردستان الف با سبک wjka
صبا شیراز با شوتوکان شهرری
مرحله چهارم: سبک wjka – استراحت
هیئت کاراته خراسان رضوی با شوتوکان شهرری
شوتوکان ski کردستان الف با صباشیراز
مرحله پنجم: شوتوکان شهرری – استراحت
سبک wjka با صباشیراز
هیئت کاراته خراسان رضوی با شوتوکان ski کردستان الف

گروه 2 دور برگشت:
مرحله دوم: آکادمی نریمان – استراحت
باشگاه کیا قروه با صنایع غذایی اوکادو
شوتوکان الف با جوانه شهرداری صفادشت
مرحله سوم: صنایع غذایی اوکادو – استراحت
آکادمی نریمان با جوانه شهرداری صفادشت
باشگاه کیا قروه با شوتوکان الف
مرحله چهارم: جوانه شهرداری صفادشت – استراحت
صنایع غذایی اوکادو با شوتوکان الف
آکادمی نریمان با باشگاه کیا قروه
مرحله پنجم: شوتوکان الف – استراحت
جوانه شهرداری صفادشت با باشگاه کیا قروه
صنایع غذایی اوکادو با آکادمی نریمان

گروه سه دوربرگشت:
مرحله دوم: جاناتان با شهر قدس الف
هیئت کاراته قزوین با بخشداری فشافویه
شیتوریو اینوئی ها خوزستان با هیئت کاراته استان البرز
مرحله سوم: جاناتان با بخشداری فشافویه
شهر قدس الف با هیئت کاراته استان البرز
هیئت کاراته قزوین با شیتوریو اینوئی ها خوزستان
مرحله چهارم: جاناتان باهیئت کاراته استان البرز
بخشداری فشافویه با شیتوریو اینوئی ها خوزستان
شهر قدس الف با هیئت کاراته قزوین
مرحله پنجم: جاناتان با شیتوریو اینوئی ها خوزستان
هیئت کاراته استان البرز با هیئت کاراته قزوین
بخشداری فشافویه با شهر قدس الف

گروه چهار دور برگشت:
مرحله دوم: شهرقدس ب با شهید صادق زاده
باشگاه پیروزی با شوتوکان ski کردستان ب
باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن با مدرسه کاراته اتحاد
مرحله سوم: شهرقدس ب با شوتوکان ski کردستان ب
شهید صادق زاده با مدرسه کاراته اتحاد
باشگاه پیروزی با باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن
مرحله چهارم: شهرقدس ب با مدرسه کاراته اتحاد
شوتوکان ski کردستان ب با باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن
شهید صادق زاده با باشگاه پیروزی
مرحله پنجم: شهرقدس ب با باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن
مدرسه کاراته اتحاد با باشگاه پیروزی
شوتوکان ski کردستان ب با شهید صادق زاده

کاتا جوانه/
گروه 2 دور برگشت:
مرحله دوم: آکادمی نریمان – استراحت
شائولین با هیئت کاراته خراسان رضوی (شهابی)
بخشداری فشافویه با سبک wjka
مرحله سوم: هیئت کاراته خراسان رضوی (شهابی) – استراحت
آکادمی نریمان با سبک wjka
شائولین با بخشداری فشافویه
سبک– استراحت مرحله چهارم:
هیئت کاراته خراسان رضوی (شهابی) با بخشداری فشافویه
آکادمی نریمان با شائولین
مرحله پنجم: بخشداری فشافویه – استراحت
شائولین با سبک wjka
هیئت کاراته خراسان رضوی (شهابی) با آکادمی نریمان

نظرسنجی

در حال حاضر هیچ نظرسنجی فعال نیست

اخبار استانها