جوابیه استاد آرین خو به اظهارات آقای پناهی

به گزارش پایگاه خبری کاراته نیوز، محمد آرین خو در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون کاراته عنوان کرد: مجموعه صحبت های اخیر آقای پناهی تحت عنوان " اظهارات آرین خو توجیه قانونی ندارد!" به دلایل زیر عاری از هرگونه واقعیتی است.

۱-در مورد اتهام ایجاد تغییر ساختار مدیریتی در فدراسیون کاراته توسط اینجانب باید عرض کنم که اینجانب هیچ گونه صحبتی در مورد ساختار مدیریتی فدراسیون نداشته ام و فقط در مورد افراد و توان مدیریتی شان سخن گفته ام لذا به نظر می رسد آقای پناهی مفهوم تغییر درساختار تشکیلاتی فدراسیون کاراته را خوب درک نکرده است!

۲-بر اساس اساسنامه فدراسیون های ورزشی، رئیس فدراسین مسئول نظام اداری، مالی، فنی و ورزشی فدراسیون مربوطه می باشد و دبیر ضمن برخورداری از وظایف مندرج در اساسنامه می تواند اسامی واجدینشرایط برای ریاست کمیته های مختلف را جهت صدور حکم به رئیس فدراسیون ارائه نماید به همین دلیل مدیریت تیم های ملی که جزو کمیته ها نیست باخواست رئیس فدراسیون می تواند مستقیماً زیرنظر وی اداره شود.

۳-متاسفانه آقای پناهی اتهام برکناری مقام مافوق را به من نسبت داده که این هم یکی از موارد کذب در سخنان ایشان می باشد چون من نظراتم را فقط به عنوان مشاور فدراسیون و یک عضو خانواده کاراته بیان کرده ام و در این میان نصب وعزل مقامات فدراسیون در محدوده وظایف اینجانب نیست اما در عین حال دلسوزی و ارائه نظرهای مشورتی به رئیس فدراسیون و جامعه کاراته در حوزه فعالیت یک مشاور می گنجد.

در پایان عرض می کنم که این اظهارات آقای پناهی که در کلیت آن مطالبی است که توجیه قانونی ندارد ظاهراً آقای پناهی بدون تدقیق و تامل کافی در محتوای پیام اینجانب و بدون توجه به اینکه چه کسی با چه سمتی سخن گفته است یک طرفه قاضی رفته و با شتابزدگی خاصی اظهارات مشورتی و نظریات یک عضو خانواده کاراته و یک مشاور فدراسیون را در قالب اظهارات مدیریت تیم های ملی با ذهنیت غلط خود تفسیر کرده است و حکم مغایرت با وجهه قانونی را بر اظهارات اینجانب مرتبط نموده است.

در حافظه تاریخی کاراته ایران، خاطره تلخ از دست رفتن مدیریت فدراسیون کاراته غرب آسیا که در اختیار ایران بود، در زمان ریاست آقای پناهی و یا اعزام تیم به رقابت های آسیایی با صغرسنی که باعث آبروریزی ورزش کشور و فدراسیون کاراته شد و همچنین اعطای دان بالا بدون رعایت ضوابط فنی و توقف زمانی لازم از جمله اقداماتی بود که در زمان ریاست آقای پناهی در فدراسیون کاراته توجیه قانونی نداشته اند!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا