لیگ های کاراته نونهالان،جوانه ها و آینده سازان دختران پیگیری می شود

لیگ های کاراته نونهالان، جوانه ها و آینده سازان دختران روز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه در سالن مرکز آموزش شهید کبکانیان تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری کاراته نیوز و به نقل از فدراسیون کاراته، هفته سوم دور رفت لیگ کاتای نونهالان با برگزاری رقابتهای زیر ادامه پیدا می کند:
گروه یک/
مرحله اول: اوج ۲- هیات کاراته خراسان رضوی۲
هیات کاراته گیلان ۱-پارسه
اندیشه ی ۱-جوانه ۲
مرحله دوم: هیات کاراته گیلان۱- مهران شهرری
اندیشه۱- هیات کاراته خراسان رضوی۲
Jska شیراز-پارسه
ملارد- جوانه۲
مرحله سوم: Jska شیراز-مهران شهر ری
ملارد- هیات کاراته خراسان رضوی
جوانه۲-پارسه

گروه۲/
مرحله اول: هیات کاراته نهاوند- اوج۱
جوانه۳-هیات کاراته خراسان رضوی۱
شهرداری باقرشهر- باشگاه رعدآسا
هیات کاراته گیلان۲- جوانه۱
مرحله دوم: جوانه۳-سفیر اندیشه
شهرداری باقرشهر-اوج۱
هیات کاراته گیلان۲-هیات کاراته خراسان رضوی۱
جوانه۱-باشگاه رعد آسا
مرحله سوم: شهرداری باقر شهر-هیات کاراته نهاوند
هیات کاراته گیلان۲-سفیر اندیشه
جوانه۱-اوج۲
باشگاه رعدآسا- هیات کاراته خراسان رضوی
دیدارهای معوقه: اوج۲-جوانه۲
هیات کاراته گیلان۱-ملارد

در لیگ کاتای جوانه ها دیدارهای ذیل برگزار می شود:
گروه یک/
مرحله اول: هیات کاراته خراسان رضوی- جوانه
هیات کاراته قم – اوج
مرحله دوم: هیات کاراته قم- ملارد
اوج- جوانه
مرحله سوم: اوج- هیات کاراته خراسان رضوی
جوانه –ملارد
مرحله چهارم: جوانه- هیات کاراته قم
ملارد- هیات کاراته خراسان رضوی

گروه۲/
مرحله اول: هیات کاراته لرستان-فولاد خوزستان
هیات کاراته لرستان-شهروند قائمشهر
هیات کاراته نهاوند-هیات کاراته گیلان
مرحله دوم: هیات کاراته لرستان- فولاد خوزستان 
هیات کاراته نهاوند- شهرداری اراک
هیات کاراته گیلان- شهروند قائمشهر
مرحله سوم: هیات کاراته نهاوند-فولاد خوزستان
هیات کاراته گیلان- هیات کاراته لرستان 
شهروند قائمشهر- شهرداری اراک

کومیته جوانه ها/
گروه یک/
مرحله اول: هفته آخر دور رفت
اوج – باشگاه چالاکی
هیات کاراته خراسان رضوی- ملارد
بنیاد خاتم شمالغرب- شهروند قائمشهر
مرحله دوم: هفته اول دور برگشت
باشگاه چالاکی-هیات کاراته خراسان رضوی
اوج- ملارد
شهروند قائمشهر- بنیاد خاتم شمالغرب
مرحله سوم: هفته اول دور برگشت
اوج- هیات کاراته خراسان رضوی
شهروند قائمشهر- باشگاه چالاکی
بنیاد خاتم شمالغرب-ملارد

گروه۲/
مرحله اول: ایتوسوکای تهران- هیات کاراته گیلان
هیات کاراته نهاوند- شیتوریو اینویی مازندران
مرحله دوم: هیات کاراته نهاوند- جوانه 
شیتوریو اینویی مازندران- هیات کاراته گیلان
دیدار معوقه: شیتوریو اینویی مازندران 
گروه۳/
هفته دوم(آخر) دور برگشت
هیات کاراته قم- فولاد خوزستان 
هیات کاراته قم- شهرداری اراک
فولاد خوزستان- هیات کاراته لرستان 

برنامه لیگ آینده سازان/
هفته سوم(آخر) دور رفت:
مرحله اول: باشگاه چلاکی- هف سمنان
باشگاه مهر البرز- بنیاد خاتم شمالغرب
باشگاه صمدی قائمشهر- هیات کاراته گیلان
شهرداری اراک- هیات کاراته خراسان رضوی
مرحله دوم: باشگاه مهر البرز- هف سمنان 
باشگاه صمدی قائمشهر- باشگاه چالاکی
شهرداری اراک- بنیاد خاتم شمالغرب
هیات کاراته خراسان رضوی- هیات کاراته گیلان
مرحله سوم: باشگاه صمدی قائمشهر- هف سمنان 
شهرداری اراک- باشگاه مهر البرز
هیات کاراته خراسان رضوی- باشگاه چالاکی
هیات کاراته گیلان- بنیاد خاتم شمالغرب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا