مسابقات کاراته سبک گوجوریو اوکیناوایی برگزار شد

شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک گوجوریو اوکیناوایی در سالن شهید کبکانیان تهران با حضور ۱۶۰ کاراته کا برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری کاراته نیوز و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، این رقابتها در دو بخش کاتا و کمیته و در رده های سنی نو نهالان ، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان ، تهران با ۱۱۷ امتیاز اول ـ خوزستان با ۱۱۴ امتیاز دوم و کرمان با ۶۹ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفتند .

کاتا کمربند رنگی زیر قهوه ای:
نونهالان ۷ – ۱۰ سال:۱ – احسان مهدوی – کرمان / ۲ – ابولفضل شیخ رباط – خوزستان / ۳ – ابولفضل شقاقی – تهران وسید سجاد موسوی – خوزستان
نوجوانان ۱۱ – ۱۳ سال:۱ – مهران بغدادی – تهران / ۲ – محمد حسین کریمی – تهران / ۳ – هومن غلامحسینی – کرمان / و شایان پاسخی رضوی – تهران
جوانان ( الف ) ۱۴ – ۱۵ سال:۱ – آرش عابد – خوزستان / ۲ – حسن مهدوی – کرمان / ۳ – سپهر عبدا.. زاده – کرمان /و پرهام خاموشی – تهران
جوانان ( ب ) ۱۶ – ۱۷ سال:۱ – محمد مهرابی – تهران / ۲ – جلال بوغنیمه – خوزستان / ۳ – مهدی معین الدین – کرمان
بزرگسالان:۱ – امیر حسین حیدری – تهران / ۲ – امیر علی مهدوی شاد – تهران / ۳ – علی مطور – خوزستان و حسین محمدی رنجبر – تهران

کاتا /
نونهالان ۷ – ۱۰ سال:۱ – یاسین بنی – کرمان / ۲ – متین طالبی – خوزستان / ۳ – حامد کعب – خوزستان و عرشیا عیدی – خوزستان
نوجوانان ۱۱ – ۱۳ سال:۱- نیما سلطان نژاد – کرمان / ۲- امیر رضا مسلمی – تهران / ۳- مهدی زینل آبادی – کرمان و آرین رضایی – خوزستان
جوانان ( الف ) ۱۴ – ۱۵ سال:۱ – محمد امینی اصل – تهران / ۲ – محمد یکتا – کرمان / ۳ – محمدرضا صادقی – تهران و ماهان قوی پنجه – تهران
جوانان ( ب ) ۱۶ – ۱۷ سال:۱ – امیر عباس وحی – کرمان / ۲ – طاها منتظری – تهران / ۳ – محمد رضا کوهستانی – کرمان و محمد صالحی – خوزستان
بزرگسالان:۱ – حجت نوذری – کرمان / ۲ – میلاد خدری – خوزستان / ۳ – محمد میکائیلی – تهران و عبدالرضا ذیل آبادی – کرمان
در بخش کومیته/
کمربند زیر قهوه ای:
رده سنی نونهالان
وزن ۲۷ – کیلوگرم:۱ – حمید رضا مهدی پور – تهران / ۲ – حسام پاکمنش – خوزستان / ۳ – ابوالفضل ضابطیان – کرمان و مرتضی سلیمانی – خوزستان
وزن ۳۰ – کیلوگرم:۱ – کسری کاشف – خوزستان / ۲ – امیر حسین فرحی – تهران / ۳ – امیر حسین مهدوی شاد – تهران و محمد مهدی افرابند پی – تهران
وزن ۳۶ + کیلوگرم:۱ – سید سجاد موسوی – خوزستان / ۲ – احمد رضا موسایی – خوزستان / ۳ – امیر پارسا کهرکچی – تهران و علی عنافچه – خوزستان
وزن ۳۵ – کیلوگرم:۱ – سجاد مجدم – خوزستان / ۲ – محمد حسین کریمی – تهران / ۳ – مهدی حصیبی – کرمان و محمد امین محمدی – کرمان

نوجوانان
وزن ۴۲ – کیلوگرم:۱ – سید مهدی حسینی – کرمان / ۲ – مهران بغدادی – تهران / ۳ – امیر حسین ذبایحی – تهران و محمد رضا تقی زاده – تهران
وزن ۵۲ – کیلوگرم: پرهام نوری نیا – تهران/ ۲ – شایان پاسخی رضوی – تهران/ ۳ – نیما خرسند – تهران و محمد نفری تهران
وزن ۵۲ + کیلوگرم:۱ – امیر محمد انوری – خوزستان / ۲ – هومن غلام حسینی – کرمان / ۳ – پوریا زرافشان – تهران و نیما رضا پور – خوزستان
جوانان (الف)
وزن۵۷- کیلوگرم: ۱-محمد بنهان زاده- خوزستان / ۲- پرهام خاموشی-تهران / ۳-حسن مهدوی-کرمان و محمد امین وکیلی-کرمان
وزن ۷۰- کیلوگرم:آرش عابد- خوزستان / ۲- علی سلجوقی – کرمان/ ۳- مهدی دهش- کرمان و مهرشاد خوش باطن – تهران
وزن ۶۱- کیلوگرم:آراد البرزی – تهران / ۲- جلال بوغنیمه – خوزستان /۳- اصغر شادمانی – تهران

بزرگسالان
وزن ۶۰- کیلوگرم:علی مطور- خوزستان / ۲- حسین رنجبر –تهران /۳- سید مهدی حسن آبادی – تهران و موسی هزارخانی – تهران
وزن۸۴- کیلوگرم:غلامرضا علیپور- کرمان / ۲- امیر حسین حیدری – تهران / ۳- مهدی معین الدینی – کرمان و امیر علی مهدوی شاه – تهران

نونهالان/
وزن ۳۰ – کیلوگرم:محمد اسماعیل کتابی – تهران / ۲- متین طالبی – خوزستان / ۳- عباس حسینی صفت –خوزستان / و آرمان ابراهیمی – تهران
وزن ۳۶ – کیلوگرم: ۱-پوریا فولادی تالاری – تهران / ۲- عرفان ابراهیمی – تهران / ۳- علی اصغر پور قنبر – تهران و یاسین بنی اسدی – کرمان
نوجوانان/
وزن ۳۵- کیلوگرم:مختار مطور – خوزستان /۲- مهدی زین العابدینی – کرمان / ۳- آرمین نقی – تهران و دانیال حمیدآوی – خوزستان
وزن ۴۲- کیلوگرم:۱-سبحان مطلبی افشار – تهران/ ۲- نیما سلطان نژاد – کرمان /۳- شایان قربانی – تهران و امیررضا مسلمی – تهران
وزن ۵۲- کیلوگرم:آرین رضایی – خوزستان / ۲- پیام پاک منش – خوزستان / ۳- حسن بنهان زاده – خوزستان و ابوالفضل کاشانی زاده- خوزستان
جوانان (الف)/
وزن ۵۷- کیلوگرم:محمد پارسا صدیقی – تهران / ۲- محمد یکتا –کرمان /۳- سجاد بوغنیمه – خوزستان و محمدرضا صادقی- تهران
وزن ۷۰- کیلوگرم:محمد امینی اصل – تهران/ ۲- علی حق شناس – تهران / ۳- مهدی موحدی – تهران

جوانان (ب):
وزن۵۵- کیلوگرم: ۱-مهدی دورتی – خوزستان / ۲- محمد صالحی – خوزستان / ۳- امیر عباس وحی – کرمان و امیر ملک پوری- تهران
وزن ۶۸- کیلوگرم:طاها منتظری – تهران / ۲- امین جرقی – خوزستان / ۳- علی قلی زاده – تهران و بهرام سقایی نخعی – کرمان
وزن ۷۶+ کیلوگرم:پیام عزیزی – تهران / ۲- بامداد اعتمادی – خوزستان / ۳- رضا امامقلی – تهران و کوشیار باقری – خوزستان
بزرگسالان:
وزن ۶۰- کیلوگرم:انشان خسروی – خوزستان / ۲- عبدالرضا ذنیل آبادی – کرمان/ ۳- علی رضا فرزایی – تهران و احمد خسروی – خوزستان
وزن ۶۷- کیلوگرم:۱-معین وطن دوست – تهران / ۲- امیر محمودیان – کرمان/ ۳- رضا سبک خیز – کرمان و میلاد خدری – خوزستان
وزن۷۵- کیلوگرم:۱-نوید ورناصری – خوزستان / ۲- حسین انصاری – تهران / ۳- محمد میکائیلی – تهران و مهران خالقی پور – کرمان
وزن ۸۴- کیلوگرم:۱-امیر رحمانی – تهران / ۲- احمد دیلمقانی – تهران / ۳- فرزاد دلاورمنش – کرمان
وزن ۸۴+ کیلوگرم:۱-مهدی مظفری زوارکی – تهران / ۲- قدرت ا.. موسوی – کرمان / ۳- صادق سنجری – خوزستان و محمد حسین گوین – تهران

جیو کمیته بزرگسالان/
وزن ۶۰ – کیلوگرم:۱ – انشان خسروی – خوزستان / ۲ – محمد بختیار نژاد – حوزستان / ۳ – عبدالرضا زینل آبادی – کرمان و احمد خدری – خوزستان
وزن۶۵ – کیلو گرم:۱ – رضا سبک خیز – کرمان / ۲ – امیر محمودیان – کرمان / ۳ – میلاد خدری – خوزستان
وزن۷۵ – کیلوگرم:۱ – مسعود شوشتری – خوزستان / ۲ – مهران خالق پور – کرمان / ۳ – امین بشک – خوزستان و نوید ورناصری – خوزستان
وزن۸۰ – کیلو گرم:۱ – احمد صباحی زاده – خوزستان / ۲ – فرزاد دلاور منش – کرمان / ۳ – بهروز کمشکی – کرمان و حسین انصاری – تهران
وزن۹۰ – کیلوگرم:۱ – قاسم حسینی – خوزستان / ۲ – مسعود احمدیان – خوزستان / ۳ – حجت نوذری – کرمان
وزن۹۰ + کیلوگرم:۱ – صادق سنجری – خوزستان / ۲ – سعید علی آقایی – خوزستان / ۳ – کوشیار باقری – خوزستان و علیرضا کاظمی – تهران

کمیته تیمی جوانان:
۱ – جوانان ب – خوزستان / ۲ – جوانان الف – خوزستان / ۳ – جوانان نصر ۲ تهران – و جوانان تهرانسر – تهران

کمیته تیمی بزرگسالان:۱ – خوزستان الف / ۲ – خوزستان ب / ۳ – تهران الف

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا