نمودار آنالیز مسابقات قهرمانی آسیا مالزی در رده های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال

در آخر هفته گذشته مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در رده های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال که با حضور ۳۷۰ کاراته کا از ۲۹ کشور در طی مدت سه روز در سالن بدمینتون چراس کوالالامپور مالزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری کاراته نیوز ملی پوشان کشورمان با افتخار آفرینی در تمامی رده های سنی پایه توانستند در مجموع با کسب سیزده مدال طلا، پنج نقره و شش برنز جام قهرمانی قاره کهن را بالای سر ببرند.

پایگاه خبری کاراته نیوز با توجه نتایج مسابقات آنالیزی بر عملکرد ملی پوشان نوجوان، جوان و زیر ۲۱ سال کشورمان در دو بخش بانوان و آقایان دارد که نتایج این آنالیز به شرح زیر است. البته یک نکته که باید در نظر گرفته شود که در این آنالیز نتایج کاتا مورد بررسی قرار نگرفته است.

رده سنی نوجوانان

تیم بانوان

مجموع امتیازات بدست آمده:  ۴۴

مجموع امتیازات از دست داده:  ۳

تعداد برد با هانتی:      صفر                           تعداد باخت با هانتی:   ۱ باخت

تعداد کل بردها:         ۱۰ برد                       تعداد کل باخت ها:      ۱ باخت

مجموع امتیاز بدست آمده در مجموع زمان( ثانیه) :  هر ۳۲/۷۲ ثانیه یک امتیاز بدست آمد.

مجموع امتیاز از دست داده در مجموع زمان( ثانیه) : هر ۴۸۰ ثانیه یک امتیاز از دست دادند.

تیم آقایان

مجموع امتیازات بدست آمده: ۸۲

مجموع امتیازات از دست داده: ۳۱

تعداد برد با هانتی:    صفر                             تعداد باخت با هانتی:   ۲ باخت

تعداد کل بردها:        ۱۳ برد                         تعداد کل باخت ها:     ۵ باخت

مجموع امتیاز بدست آمده در مجموع زمان( ثانیه) : در هر ۲۸/۵۴ ثانیه یک امتیاز به دست آمد.

مجموع امتیاز از دست داده در مجموع زمان( ثانیه) : هر ۷۵/۴۸ ثانیه یک امتیاز از دست دادند.

…………………………………………………………………..

مقایسه آماری آقایان و بانوان

                     طلا                     نقره                   برنز                       مجموع در تعداد نفرات

آقایان              ۲                        ۱                       _                                  ۳/۵

بانوان              ۲                        _                      ۱                                   ۳/۳

– مجموع امتیاز بدست آورده آقایان :       ۸۲                                          – مجموع امتیاز از دست داده آقایان :   ۳۱

– مجموع امتیاز بدست آورده بانوان :       ۴۴                                            – مجموع امتیاز از دست داده بانوان :    ۳

– تفاضل امتیاز آقایان:    ۵۱                                                             – تفاضل امتیاز بانوان:    ۴۱

– امتیاز بدست آورده در زمان آقایان:  هر ۲۸/۵۴ ثانیه یک امتیاز     – امتیاز از دست داده در زمان آقایان: هر ۷۵/۴۸ ثانیه یک امتیاز

– امتیاز بدست آورده در زمان بانوان:  هر ۳۲/۷۲ ثانیه یک امتیاز       – امتیاز از دست داده در زمان بانوان: هر ۴۸۰ ثانیه یک امتیاز

     ———————————————————————————————————

رده سنی جوانان

تیم بانوان

مجموع امتیازات بدست آمده:     ۴۲

مجموع امتیازات از دست داده:  ۱۵

تعداد برد با هانتی:  صفر                               تعداد باخت با هانتی:    صفر

تعداد کل بردها:   ۷ برد                                تعداد کل باخت ها:      ۳ باخت

مجموع امتیاز بدست آمده در مجموع زمان( ثانیه) : هر ۳۱/۴۳ ثانیه یک امتیاز بدست آمد.

مجموع امتیاز از دست داده در مجموع زمان( ثانیه) : هر ۸۸ ثانیه یک امتیاز از دست دادند.

تیم آقایان

مجموع امتیازات بدست آمده:  ۷۹

مجموع امتیازات از دست داده: ۳۵

تعداد برد با هانتی:   ۴ برد                              تعداد باخت با هانتی:   صفر

تعداد کل بردها:      ۱۸ برد                            تعداد کل باخت ها:      ۲ باخت

مجموع امتیاز بدست آمده در مجموع زمان( ثانیه) : هر ۳۲/۶۶ ثانیه یک امتیاز بدست آمد

مجموع امتیاز از دست داده در مجموع زمان( ثانیه) : هر ۷۳/۷۱ ثانیه یک امتیاز از دست دادند.

…………………………………………………………….

مقایسه آماری آقایان و بانوان

طلا                     نقره                   برنز                       مجموع در تعداد نفرات

آقایان              ۳                        _                     ۲                                     ۵/۵

بانوان             ۱                        ۱                     ۱                                      ۳/۴

– مجموع امتیاز بدست آورده آقایان :   ۲۸                                            – مجموع امتیاز از دست داده آقایان :  ۱۴

– مجموع امتیاز بدست آورده بانوان :  ۳۸                                           – مجموع امتیاز از دست داده بانوان :  ۶

– تفاضل امتیاز آقایان:  ۱۴

– تفاضل امتیاز بانوان:  ۳۲

– امتیاز بدست آورده در زمان آقایان: هر ۳۲/۲۴ ثانیه یک امتیاز       – امتیاز از دست داده در زمان آقایان: هر ۶۴/۲۹ ثانیه یک امتیاز

– امتیاز بدست آورده در زمان بانوان: هر ۳۶/۳۲ ثانیه یک امتیاز        – امتیاز از دست داده در زمان بانوان: هر ۲۳۰ ثانیه یک امتیاز

————————————————————————————————

رده سنی زیر ۲۱ سال

تیم بانوان

مجموع امتیازات بدست آمده:  ۳۸

مجموع امتیازات از دست داده: ۶

تعداد برد با هانتی:  ۱ برد                               تعداد باخت با هانتی:   ۱ باخت

تعداد کل بردها:      ۹ برد                              تعداد کل باخت ها:      ۱ باخت

مجموع امتیاز بدست آمده در مجموع زمان( ثانیه) : هر ۳۶/۳۲ ثانیه یک امتیاز بدست آمد.

مجموع امتیاز از دست داده در مجموع زمان( ثانیه) : هر ۲۳۰ ثانیه یکامتیاز از دست دادند.

تیم آقایان

مجموع امتیازات بدست آمده:  ۲۸

مجموع امتیازات از دست داده: ۱۴

تعداد برد با هانتی: ۱ برد                                تعداد باخت با هانتی:  صفر

تعداد کل بردها:    ۵ برد                                تعداد کل باخت ها:   ۲ باخت

مجموع امتیاز بدست آمده در مجموع زمان( ثانیه) : هر ۳۲/۱۴ ثانیه یک امتیاز بدست آمد.

مجموع امتیاز از دست داده در مجموع زمان( ثانیه) : هر ۶۴/۲۹ ثانیه یک امتیاز از دست دادند.

…………………………………………………………………..

مقایسه آماری آقایان و بانوان

طلا                     نقره                   برنز                       مجموع در تعداد نفرات

آقایان              ۱                        _                      _                                    ۱/۳

بانوان             ۲                        ۱                      _                                    ۳/۳

– مجموع امتیاز بدست آورده آقایان :   ۲۸ امتیاز                                – مجموع امتیاز از دست داده آقایان :  ۱۴ امتیاز

– مجموع امتیاز بدست آورده بانوان :  ۳۸ امتیاز                               – مجموع امتیاز از دست داده بانوان : ۶ امتیاز

– تفاضل امتیاز آقایان: ۱۴

– تفاضل امتیاز بانوان: ۳۲

– امتیاز بدست آورده در زمان آقایان: هر ۳۲/۱۴ ثانیه یک امتیاز     – امتیاز از دست داده در زمان آقایان: هر ۶۴/۲۹ ثانیه یک امتیاز

– امتیاز بدست آورده در زمان بانوان: هر ۳۶/۳۲ ثانیه یک امتیاز    – امتیاز از دست داده در زمان بانوان: هر ۲۳۰ ثانیه یک امتیاز

[note] در رده ی سنی زیر ۲۱ سال آقایان سجاد حیاتی فر به علت مصدومیت از ادامه ی رقابت ها بازماند.[/note]

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا