نمودار نتایج کسب شده انتخابی نهایی تیم ملی کاراته جهت حضور در بازیهای آسیایی اینچئون

پایگاه خبری کاراته نیوز باتوجه به انتخابی هایی که در دو روز گذشته در بخش کومیته تیمی آقایان برگزار شد، نموداری ترسیم کرد که در آن نتایج کسب شده انتخابی نهایی تیم ملی کاراته جهت حضور در بازیهای آسیایی اینچئون و جهانی آلمان را در هر وزن به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده است.

وزن: منهای ۶۰ کیلوگرم

بازیکن: امیر مهدی زاده، هامون درفشی پور

بازی اول: ۱ بر ۰ / بازی دوم: ۰ بر ۱ / بازی سوم: ۳ بر۲/ بازی چهارم: ۵ بر ۳ / باز پنجم: ۵ بر ۱

تعداد باخت: مهدی زاده ۱  / درفشی پور ۴

تعداد برد: مهدی زاده ۴  / درفشی پور ۱

تعداد مساوی: صفر

تعداد امتیاز کسب شده : مهدی زاده ۱۴  / درفشی پور ۷

تفاضل امتیاز: مهدی زاده ۷+  / درفشی پور ۷-

امتیاز کسب شده در زمان: مهدی زاده در هر ۶۴/۲۸ ثانیه از مجموع ۵ مسابقه یک امتیاز کسب کرد/ درفشی پور در هر ۱۲۸/۵۷ ثانیه از مجموع ۵ مسابقه یک امتیاز کسب کرد

امتیاز نهایی: مهدی زاده ۱۲  / درفشی پور ۳

وزن: منهای ۶۷ کیلوگرم

بازیکن: حسین سمندر، سعید احمدی

بازی اول: ۱ بر ۰ / بازی دوم: ۳ بر ۲/  بازی سوم: ۱ بر ۰ / بازی چهارم: – / بازی پنجم:

تعداد باخت: سمندر ۰ / احمدی ۳

تعداد برد: سمندر ۳ / احمدی ۰

تعداد مساوی: ۰

تعداد امتیاز کسب شده: سمندر ۵ / احمدی ۲

تفاضل امتیاز: سمندر ۳+ / احمدی ۳-

امتیاز کسب شده در زمان: سمندر در هر ۱۰۸ ثانیه از مجموع ۳ مسابقه یک امتیاز کسب کرد/ احمدی در هر ۲۷۰ ثانیه از مجموع ۳ مسابقه یک امتیاز کسب کرد

امتیاز نهایی: سمندر ۹/ احمدی ۰

وزن: منهای ۷۵ کیلوگرم

بازیکن: بهمن عسگری، سعید حسنی پور

بازی اول: ۳ بر ۱/ بازی دوم: ۳ بر ۳/ بازی سوم: ۳ بر ۳/ بازی چهارم: ۱ بر ۳/ بازی پنجم: ۲ بر ۷

تعداد باخت: عسگری ۲/ حسنی پور ۱

تعداد برد: عسگری ۱/ حسنی پور ۲

تعداد مساوی: ۲

تعداد امتیاز کسب شده: عسگری  ۱۲/ حسنی پور ۱۷

تفاضل امتیاز: عسگری ۵-/ حسنی پور ۵+

امتیاز کسب شده در زمان: عسگری در هر ۷۵ ثانیه از مجموع ۵ مسابقه یک امتیاز کسب کرد/ حسنی پور در هر ۵۲/۹۴ ثانیه از مجموع ۵ مسابقه یک امتیاز کسب کرد

امتیاز نهایی: عسگری ۵/ حسنی پور ۸

وزن: منهای ۸۴ کیلوگرم

بازیکن: ذبیح اله پورشیب، مهدی سلطانی، علی فداکار

بازی اول: پورشیب، سلطانی ۱ بر ۰/ بازی دوم: فداکار، سلطانی ۱ بر ۰/ بازی سوم: پورشیب، فداکار ۳ بر۳/ بازی چهارم: فداکار، پورشیب ۹ بر ۴/ بازی پنجم: فداکار، سلطانی ۴ بر ۰

تعداد باخت: پورشیب ۱/ سلطانی ۳/ فداکار ۰

تعداد برد: پورشیب ۱/ سلطانی ۰/ فداکار ۳

تعداد مساوی: پورشیب و فداکار ۱

تعداد امتیاز کسب شده: پورشیب ۸/ سلطانی صفر/ فداکار ۱۷

تفاضل امتیاز: پورشیب ۴-/ سلطانی ۶-/ فداکار ۱۰+

امتیاز کسب شده در زمان: پورشیب در هر ۶۷/۵ ثانیه از مجموع ۳ مسابقه یک امتیاز کسب کرد/ سلطانی در  ۵۴۰ ثانیه از مجموع ۳ مسابقه هیچ امتیازی کسب نکرد/ فداکار در هر ۴۲/۳۵ ثانیه از مجموع ۴ مسابقه یک امتیاز کسب کرد

امتیاز نهایی: پورشیب ۴/ سلطانی ۰/ فداکار ۱۰

وزن: مثبت ۸۴ کیلوگرم

بازیکن: سجاد گنج زاده، پیمان سلطانیان

بازی اول: ۱ بر ۰/ بازی دوم: ۷ بر۱ / بازی سوم: ۲ بر ۱/ بازی چهارم: – / بازی پنجم:

تعداد باخت: گنج زاده ۰ / سلطانیان ۳

تعداد برد: گنج زاده ۳/ سلطانیان ۰

تعداد مساوی: ۰

تعداد امتیاز کسب شده: گنج زاده ۱۰/ سلطانیان ۲

تفاضل امتیاز: گنج زاده ۸+ / سلطانیان ۸-

امتیاز کسب شده در زمان: گنج زاده در هر ۵۴ ثانیه از مجموع ۳ مسابقه یک امتیاز کسب کرد/ سلطانیان در هر ۲۷۰ ثانیه از مجموع ۳ بازی یک امتیاز کسب کرد

امتیاز نهایی: گنج زاده ۹/ سلطانیان ۰

تعداد کل امتیازات کسب شده توسط بازیکنان حاضر در انتخابی:  ۹۴

تعداد کل بازی های انجام شده در تمامی اوزان:  ۲۱

تعداد کسب امتیاز در زمان مسابقات:  در هر ۴۰/۲۱ صدم ثانیه یک امتیاز در تاتامی رد و بدل میشد

تعداد امتیازات کسب شده در هر بازی:  تقریبا ۴ امتیاز

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا