كدخبر: 20869 بدون دیدگاه

چهره تیم های صعود کننده لیگ کاتا خردسالان دختر به مرحله بعد مشخص شد

تاریخ انتشار : 16 مهر 1397 در ساعت: 11:15
چهره تیم های صعود کننده لیگ کاتا خردسالان دختر به مرحله بعد مشخص شد

لیگ کاتا خردسالان دختر با معرفی 8 تیم صعود کننده به دور بعد پیگیری شد. به گزارش کاراته نیوز و به نقل از سایت فدراسیون کاراته، هفته سوم لیگ کاتا خردسالان دختر روز پنجشنبه 12 مهرماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و در گروه یک تیم های صبا شیراز و هیات کاراته خراسان […]

لیگ کاتا خردسالان دختر با معرفی 8 تیم صعود کننده به دور بعد پیگیری شد.

به گزارش کاراته نیوز و به نقل از سایت فدراسیون کاراته، هفته سوم لیگ کاتا خردسالان دختر روز پنجشنبه 12 مهرماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و در گروه یک تیم های صبا شیراز و هیات کاراته خراسان رضوی، در گروه 2 تیم های صنایع غذایی اوکادو و باشگاه کیا قروه، در گروه 3 تیم های هیات کاراته قزوین و هیات کاراته استان البرز و در گروه 4 تیم های پیروزی و شوتوکان ski کردستان ب موفق به راهیابی به دور بعد لیگ شدند.
نتایج بدست آمده این هفته بدین ترتیب است:

گروه یک:
مرحله دوم: شوتوکان ski کردستان الف – استراحت
صبا شیراز11- هیات کاراته خراسان رضوی صفر
شوتوکان شهرری صفر – سبک wjka صفر
مرحله سوم: هیات کاراته خراسان رضوی – استراحت
شوتوکان ski کردستان الف 11- سبک wjka صفر
صبا شیراز 11- شوتوکان شهرری صفر
مرحله چهارم: سبک wjka – استراحت
هیات کاراته خراسان رضوی 11- شوتوکان شهرری صفر
شوتوکان ski کردستان الف صفر – صباشیراز 11
مرحله پنجم: شوتوکان شهرری – استراحت
سبک wjka صفر – صباشیراز 11
هیات کاراته خراسان رضوی 11- شوتوکان ski کردستان الف صفر
جدول رده بندی: 1-صبا شیراز 2- هیات کاراته خراسان رضوی 3- شوتوکان ski کردستان الف

گروه 2:
مرحله دوم: آکادمی نریمان – استراحت
باشگاه کیا قروه 5- صنایع غذایی اوکادو 6
شوتوکان الف صفر – جوانه شهرداری صفادشت 11
مرحله سوم: صنایع غذایی اوکادو – استراحت
آکادمی نریمان 11- جوانه شهرداری صفادشت صفر
باشگاه کیا قروه 11 – شوتوکان الف صفر
مرحله چهارم: جوانه شهرداری صفادشت – استراحت
صنایع غذایی اوکادو11- شوتوکان الف صفر
آکادمی نریمان 4- باشگاه کیا قروه 7
مرحله پنجم: شوتوکان الف – استراحت
جوانه شهرداری صفادشت4- باشگاه کیا قروه 7
صنایع غذایی اوکادو10- آکادمی نریمان صفر
جدول رده بندی: 1- صنایع غذایی اوکادو 2- باشگاه کیا قروه 3- جوانه شهرداری صفادشت

گروه 3:
مرحله دوم: جاناتان صفر – شهر قدس الف 11
هیات کاراته قزوین 6- بخش فشافویه 5
شیتوریو اینوئی ها خوزستان 10- هیات کاراته استان البرز 1
مرحله سوم: جاناتان 3- بخش فشافویه 8
شهر قدس الف 3- هیات کاراته استان البرز 8
هیات کاراته قزوین 11- شیتوریو اینوئی ها خوزستان صفر
مرحله چهارم: جاناتان صفر – هیات کاراته استان البرز 11
بخش فشافویه صفر – شیتوریو اینوئی ها خوزستان 11
شهر قدس الف صفر – هیات کاراته قزوین 11
مرحله پنجم: جاناتان صفر – شیتوریو اینوئی ها خوزستان 11
هیات کاراته استان البرز یک- هیات کاراته قزوین 10
بخش فشافویه یک- شهر قدس الف 10
جدول رده بندی: 1-هیات کاراته قزوین 2- هیات کاراته استان البرز 3- شهر قدس الف

گروه 4:
مرحله دوم: شهرقدس ب 10- شهید صادق زاده 1
باشگاه پیروزی 11- شوتوکان ski کردستان ب صفر
باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن 6- مدرسه کاراته اتحاد 5
مرحله سوم: شهرقدس ب 3- شوتوکان ski کردستان ب 8
شهید صادق زاده 2- مدرسه کاراته اتحاد 9
باشگاه پیروزی 11- باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن صفر
مرحله چهارم: شهرقدس ب 9- مدرسه کاراته اتحاد 2
شوتوکان ski کردستان ب 7- باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن 4
شهید صادق زاده صفر – باشگاه پیروزی 11
مرحله پنجم: شهرقدس ب یک- باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن 10
مدرسه کاراته اتحاد صفر – باشگاه پیروزی 11
شوتوکان ski کردستان ب 10- شهید صادق زاده یک
جدول رده بندی: 1- پیروزی 2- شوتوکان ski کردستان ب 3- باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن

نظرسنجی

در حال حاضر هیچ نظرسنجی فعال نیست

اخبار استانها