كدخبر: 20617 بدون دیدگاه

معرفی صدرنشینان 8 گروه لیگ کاتا نونهالان

تاریخ انتشار : 12 شهریور 1397 در ساعت: 12:58
معرفی صدرنشینان 8 گروه لیگ کاتا نونهالان

لیگ کاتا نونهالان در هفته دوم پیگیری شد و تیم های صدرنشین 8 گروه معرفی شدند. به گزارش کاراته نیوز و به نقل از سایت فدراسیون کاراته، هفته دوم لیگ کاتا نونهالان با برگزاری 52 دیدار روز شنبه 10 شهریور ماه در سالن شهید کبگانیان تهران پیگیری شد و نتایج ذیل بدست آمد: گروه یک/ […]

لیگ کاتا نونهالان در هفته دوم پیگیری شد و تیم های صدرنشین 8 گروه معرفی شدند.

به گزارش کاراته نیوز و به نقل از سایت فدراسیون کاراته، هفته دوم لیگ کاتا نونهالان با برگزاری 52 دیدار روز شنبه 10 شهریور ماه در سالن شهید کبگانیان تهران پیگیری شد و نتایج ذیل بدست آمد:

گروه یک/
دور رفت: مرحله سوم: شهرقدس الف 11- شوتوکان SKI کردستان 0
اسدی فر 2- آکادمی نریمان الف 9
دور برگشت:مرحله اول: شوتوکان SKI کردستان 2- اسدی فر9
شهرقدس الف 6- آکادمی نریمان الف 5
مرحله دوم: شوتوکان SKI کردستان 0- آکادمی نریمان الف 11
اسدی فر5 – شهرقدس الف 6
مرحله سوم: شوتوکان SKI کردستان 2- شهرقدس الف 9
آکادمی نریمان الف 7- اسدی فر 4
جدول رده بندی: 1- آکادمی نریمان الف 2- شهرقدس الف 3- اسدی فر

گروه دو/
دور رفت: مرحله سوم: صنایع غذایی اوکادو – استراحت
باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن 6- هیئت کاراته بانه 5
دور برگشت :مرحله اول: باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن – استراحت
صنایع غذایی اوکادو7- هیئت کاراته بانه 4
مرحله دوم: هیئت کاراته بانه – استراحت
باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن 0- صنایع غذایی اوکادو 11
مرحله سوم: صنایع غذایی اوکادو – استراحت
هیئت کاراته بانه 6- باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن 5
جدول رده بندی: 1- صنایع غذایی اوکادو 2- هیئت کاراته بانه 3- باشگاه فرهنگی ورزشی اوژن

گروه سه/
دور رفت: مرحله سوم: شهرقدس ب 0- کیا شهرستان قروه 11
هیئت کاراته خراسان رضوی (کوشا) 3- بخش فشافویه 8
دور برگشت : مرحله اول: کیا شهرستان قروه 10- هیئت کاراته خراسان رضوی (کوشا) 1
شهرقدس ب 11- بخش فشافویه 0
مرحله دوم: کیا شهرستان قروه 9- بخش فشافویه 2
هیئت کاراته خراسان ر>�Ä6وی (کوشا) 8- شهرقدس ب 3
مرحله سوم: کیا شهرستان قروه 8- شهرقدس ب 3
بخش فشافویه 6- هیئت کاراته خراسان رضوی (کوشا) 5
جدول رده بندی: 1- کیا شهرستان قروه 2- بخش فشافویه 3- شهرقدس ب

گروه چهار/
دور رفت :مرحله سوم: هیئت کاراته قزوین – استراحت
هیئت کاراته خراسان رضوی(انرژی+) 5- باشگاه صمدی 6
دور برگشت :مرحله اول: هیئت کاراته خراسان رضوی(انرژی+) – استراحت
هیئت کاراته قزوین 0- باشگاه صمدی 11
مرحله دوم: باشگاه صمدی – استراحت
هیئت کاراته خراسان رضوی(انرژی+) 10- هیئت کاراته قزوین 1
مرحله سوم: هیئت کاراته قزوین – استراحت
باشگاه صمدی 6- هیئت کاراته خراسان رضوی(انرژی+) 5
جدول رده بندی: – باشگاه صمدی 2- هیئت کاراته خراسان رضوی(انرژی+) 3- هیئت کاراته قزوین

گروه پنج/
دور رفت :مرحله سوم: شهر قدس ج 11- شیتوریو اینوئی ها خوزستان 0
صبا شیراز 11- شوتوکان جاناتان 0
دور برگشت: مرحله اول: شیتوریو اینوئی ها خوزستان 0- صبا شیراز 11
شهر قدس ج 10- شوتوکان جاناتان 1
مرحله دوم: شیتوریو اینوئی ها خوزستان 8- شوتوکان جاناتان 3
صبا شیراز 7- شهر قدس ج 4
مرحله سوم: شیتوریو اینوئی ها خوزستان 5- شهر قدس ج 6
شوتوکان جاناتان 0- صبا شیراز 11
جدول رده بندی:1- صبا شیراز 2- شهر قدس ج3- شیتوریو اینوئی ها خوزستان

گروه شش/
دور رفت: مرحله سوم: شهدای شمیرانات – استراحت
ستاره جنوب 0- شائولین (حق جو) 11
دور برگشت :مرحله اول: ستاره جنوب – استراحت
شهدای شمیرانات 0- شائولین (حق جو) 11
مرحله دوم: شائولین (حق جو) – استراحت
ستاره جنوب 11- شهدای شمیرانات 0
مرحله سوم: شهدای شمیرانات- استراحت
شائولین (حق جو) 7- ستاره جنوب 4
جدول رده بندی: 1- شائولین (حق جو) 2- ستاره جنوب 3- شهدای شمیرانات

گروه هفت/
دور رفت: مرحله سوم: سبکWJKA 5 – هیئت کاراته استان البرز 6
شهید صادق زاده 6- آکادمی نوری 5
دور برگشت:مرحله اول: هیئت کاراته استان البرز 11- شهید صادق زاده 0
سبکWJKA 7- آکادمی نوری 4
مرحله دوم: هیئت کاراته استان البرز5 – آکادمی نوری 6
شهید صادق زاده 7- سبکWJKA 4
مرحله سوم: هیئت کاراته استان البرز 11- سبکWJKA 0
آکادمی نوری 6- شهید صادق زاده 5
جدول رده بندی: 1- هیئت کاراته استان البرز 2- آکادمی نوری 3- سبکWJKA

گروه هشت/
دور رفت :مرحله سوم: آکادمی نریمان 11- ستارگان 0
هیئت کاراته خراسان رضوی(کشاورز) 11- مدرسه کاراته اتحاد 0
دور برگشت :مرحله اول: ستارگان 0- هیئت کاراته خراسان رضوی(کشاورز) 11
آکادمی نریمان 11- مدرسه کاراته اتحاد 0
مرحله دوم: ستارگان 11- مدرسه کاراته اتحاد 0
هیئت کاراته خراسان رضوی(کشاورز) 10- آکادمی نریمان 1
مرحله سوم: ستارگان 0- آکادمی نریمان 11
مدرسه کاراته اتحاد 3- هیئت کاراته خراسان رضوی(کشاورز) 8
جدول رده بندی: 1- هیئت کاراته خراسان رضوی(کشاورز) 2- آکادمی نریمان 3- ستارگان

نظرسنجی

در حال حاضر هیچ نظرسنجی فعال نیست

اخبار استانها